Wat is VVE?

Als gastouder werk ik met Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) programma Piramide. Het doel van VVE is om de ontwikkeling van kinderen al op jonge leeftijd te stimuleren. Dit gebeurt door ze op een uitdagende en speelse manier met veel verschillende onderwerpen kennis te laten maken. De onderwerpen sluiten aan bij de belevingswereld van de kinderen en de tijd van het jaar. Zo wordt er dagelijks gewerkt met dag ritme kaartjes. Op deze kaartjes staan met plaatjes wat er die dag gaat gebeuren. Zo zijn er kaartjes met daarop ‘buiten spelen’, ‘fruit eten’, ‘slapen’, etc. Voor kinderen geeft dit een houvast gedurende de dag. Daarnaast zijn er jaarlijks verschillende projecten waarbij een thema aan bod komt.

Hoe wordt er aan de projecten gewerkt?

Bij de start van een nieuw project van Piramide wordt de opvangruimte aangekleed in het thema. Er worden boeken voorgelezen, er zijn praatplaten en er worden liedjes gezongen passend binnen het thema. Daarnaast begeleidt Pip de beer de meeste projecten en wordt hij zo een vertrouwd element voor de kinderen. Ouders worden op de hoogte gesteld van het project door middel van een nieuwsbrief.

Het onderwerp van het project wordt langzaam opgebouwd. Dit gebeurt door oriënteren, demonstreren, verbreden en daarna verdiepen.

De projecten zijn:

Welkom Welkom bij
Eten en drinken Mmm, lekker eten!
Herfst Ritsel ritsel herfstblad
Wonen Wie komt er in mijn huisje
Feest Vier je mee?
Ziek en Gezond Kusje…..beter!
Kleding Dat wil ik aan
Lente Holletje, bolletje, Lente!
Kust Ik en Jij
Verkeer Broem, tingeling!
Zomertijd Zomerkriebels

 

Als de peuters naar de basisschool gaan, krijgen ze een overdrachtsformulier mee. Dit zorgt ervoor dat er een soepele overgang van opvang naar basisschool is.
Heb je vragen over bepaalde items? Stel uw vraag via het contactformulier of bel me even.

Telefoon 06 - 181 989 12
5712 RL Someren
Ploegstraat 55