Waar sta ik voor

Ieder kind is uniek

Als gastouder heb ik een liefdevolle en open houding. Ik heb oog en oor voor wie het kind zelf is. De omgeving is zo ingericht dat uw kind alle rust en ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.

Er zijn duidelijke regels en vaste gewoontes waarin het kind zich veilig voelt. Het kind weet wat er van haar of hem verwacht wordt. Ik vind het belangrijk om positief gedrag te stimuleren. Ik probeer altijd een positieve sfeer te creëren op onze opvang.

Vergroten van zelfvertrouwen

Door uw kind zoveel mogelijk zelf te laten proberen en daar waar nodig te ondersteunen, ontwikkelt uw kind eigen initiatieven en leert het te vertrouwen op zijn/haar eigen kunnen. Als gastouder kan ik bijdragen aan het vergroten van dit zelfvertrouwen en de zelfstandigheid van uw kind. Dit kan door dat de omgeving zo is in gericht dat een kind zelf kan oefenen maar weet dat ik als gastouder altijd op de achtergrond, als veilige baken, aanwezig ben.

Ontwikkeling van sociale vaardigheden

Sociaal gedrag betekent onder andere het aanleren van een bepaalde mate van driftbeheersing, leren rekening te houden met anderen, leren delen en opkomen voor jezelf.

Door als gastouder zelf het goede voorbeeld te geven en gewenst gedrag positief te stimuleren, leert een kind zich sociaal te gedragen. Daarbij neem ik hun gevoelens van woede, boosheid, drift, jaloezie of verdriet serieus. Mochten er problemen voordoen zal dit worden doorgegeven aan de ouders / verzorgers.

Respect voor normen en waarden

Als gastouder draag ik waarden en normen over, geef bij ongewenst gedrag grenzen aan, leef regels voor en toon respect naar kind, mens, plant, dier en natuur. Door het stellen van (spel/huis/gedrags)regels ontdekt uw kind zijn eigen regels en die van de ander, leert wat wel/niet is toegestaan en maakt kennis met de waarden en normen die in de samenleving gelden. Met respect voor de zelfstandigheid en het unieke karakter van uw kind. Dat wat goed gaat, wordt geprezen. Aan ongewenst gedrag worden grenzen gesteld.

Onze Raf is bij Ellen in zeer goede handen! Ellen heeft veel ervaring en dat was voor ons doorslaggevend
Natascha Boelen, Someren
Maja en Igor hebben een super tijd gehad! Ze vonden het bij Ellen een tweede thuis
Marta, Someren
Een super gezellig en fijn onderkomen voor mijn kinderen. Ellen is erg flexibel en komt haar afspraken na!
Emilia, Asten