Dagindeling

Voor kinderen is het belangrijk dat ze weten hoe de dag ongeveer gaat verlopen. Dit schept duidelijkheid en daardoor voelt een kind zich veilig. Voor de allerkleinsten wordt zoveel mogelijk het ritme van thuis aan gehouden.

 Hoe ziet de dagindeling eruit

– Vanaf 6.30 uur worden de kinderen gebracht en kunnen kinderen eventueel ontbijten.
– Vrij spel
– Aan tafel fruit eten, wat drinken en een activiteit doen dat aansluit bij het VVE project
– Vrij spel buiten of binnen een leuke activiteit samen doen
– Lunchen
– Slapen
– Binnen- of buitenactiviteiten
– Gezond tussendoortje en wat drinken
– Vrij spel
– Kinderen worden door de ouders opgehaald

Dit is een globale dagindeling waar van af geweken kan worden als het thema daar om vraagt. Daarnaast gaan we regelmatig buitenshuis activiteiten doen zoals naar de bibliotheek in Someren om samen boeken en puzzels uit te zoeken. Of we gaan lekker uitwaaien in het bos, naar een speeltuintje in de buurt, boodschappen doen, naar een boerderij en nog veel meer!

Telefoon 06 - 181 989 12
5712 RL Someren
Ploegstraat 55