Agenda en beschikbaarheid

Gastouder Someren is vier weken per jaar gesloten. Dit zijn drie weken in de zomervakantie en één week tussen Kerst en Oud op nieuw. Die weken worden niet doorberekend aan de ouders. Aan het begin van elk jaar worden de data bekend gemaakt.

Daarnaast is de opvang gesloten op Nationale feestdagen:
– Nieuwjaarsdag
– Tweede Paasdag
– Koningsdag
– Hemelvaartsdag
– Tweede Pinksterdag
– Eerste en Tweede Kerstdag

Ziekte van uw kind
Bij ziekte mogen de kinderen gewoon komen, mits het verantwoord is. Een ernstig ziek kind hoort thuis.

Ziekte van Gastouder
Als ik een keer door ziekte of andere omstandigheid afwezig ben, wordt er voor professionele vervanging gezorgd.

Telefoon 06 - 181 989 12
5712 RL Someren
Ploegstraat 55